Stranac @ Koprivnica 25.10.2018. & Buje 26.10.2018.

U sklopu programa Ministarstva kulture Ruksak (pun) kulture BADco. ponovno izvodi predstavu:

Stranac

25.10.2018. u 18:00 u Domu mladih Koprivnica
26.10.2018. u 17:00 u Pučkom otvorenom učilištu Buje

Stranac @ Koprivnica 25.10.2018. & Buje 26.10.2018.

U sklopu programa Ministarstva kulture Ruksak (pun) kulture BADco. ponovno izvodi predstavu:

Stranac

25.10.2018. u 18:00 u Domu mladih Koprivnica
26.10.2018. u 17:00 u Pučkom otvorenom učilištu Buje