Katalog izložbe u sklopu 54. venecijanskog bijenala - One Needs to Live Self-Confidently… Watching (2011.)

Katalog izložbe u sklopu 54. venecijanskog bijenala - One Needs to Live Self-Confidently… Watching (2011.)