BADco. @ Sofija, Bugarska, 13.07.2018.

Ivana Ivković sudjeluje u programu Brain Store Project u Sofiji 13.07.2018. s izlaganjem o dramatuškim aspektima rada BADco. i hrvatskoj plesnoj sceni.

BADco. @ Sofija, Bugarska, 13.07.2018.

Ivana Ivković sudjeluje u programu Brain Store Project u Sofiji 13.07.2018. s izlaganjem o dramatuškim aspektima rada BADco. i hrvatskoj plesnoj sceni.